Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

  • 01 57 wejść 01
  • 02 55 wejść 02
  • 03 53 wejść 03
  • 04 55 wejść 04
  • 05 61 wejść 05
  • 06 47 wejść 06
  • 07 46 wejść 07