Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

121 views

02

02

125 views

03

03

113 views

04

04

116 views

05

05

129 views

06

06

110 views

07

07

105 views