Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

  • 01 66 wejść 01
  • 02 64 wejść 02
  • 03 61 wejść 03
  • 04 64 wejść 04
  • 05 73 wejść 05
  • 06 55 wejść 06
  • 07 57 wejść 07