Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

78 views

02

02

77 views

03

03

71 views

04

04

75 views

05

05

87 views

06

06

70 views

07

07

68 views