Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

182 views

02

02

183 views

03

03

154 views

04

04

161 views

05

05

178 views

06

06

150 views

07

07

148 views