Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

436 views

02

02

430 views

03

03

408 views

04

04

420 views

05

05

428 views

06

06

391 views

07

07

393 views