Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

397 views

02

02

393 views

03

03

371 views

04

04

376 views

05

05

386 views

06

06

353 views

07

07

352 views