Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

135 views

02

02

138 views

03

03

120 views

04

04

126 views

05

05

135 views

06

06

118 views

07

07

118 views