Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

190 views

02

02

196 views

03

03

161 views

04

04

167 views

05

05

190 views

06

06

158 views

07

07

160 views