Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

463 views

02

02

458 views

03

03

435 views

04

04

445 views

05

05

455 views

06

06

418 views

07

07

420 views