Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

320 views

02

02

305 views

03

03

283 views

04

04

292 views

05

05

299 views

06

06

271 views

07

07

278 views