Archiwalne zdjęcia ze spotkań FZŚ oraz przykładowa reprodukcja legitymacji członkowskiej tercjarza z 1953/4 roku.

01

01

337 views

02

02

325 views

03

03

304 views

04

04

314 views

05

05

321 views

06

06

290 views

07

07

299 views