Stajenka u rodziny w Chorzowie - 29 stycznia 2019

01 - Betlejem, gospoda gdzie nie przyjęli Maryi i Józefa
02 - Betlejem - stajenka
03 - Święta Rodzina
04 - Jerozolima, ewangeliści Św. Jan i Św. Mateusz - postaci tyłem
05 - Jerozolima, Brama Owcza sadzawka Betezda i oczekujący uzdrowienia leżący kaleka
06 - Betlejemska Noc
07 - Jerozolima, Herod i jego zamek
08 - Jerozolima, uczeni i arcykapłani Heroda ze swoimi księgami
09 - Jerozolima, Symeon i Anna przed świątynią

01

01

43 views

02

02

39 views

03

03

40 views

04

04

38 views

05

05

37 views

06

06

34 views

07

07

35 views

08

08

31 views

09

09

31 views

10

10

31 views

11

11

31 views

12

12

20 views

13

13

29 views

14

14

34 views

15

15

32 views