Stajenka u rodziny w Chorzowie - 29 stycznia 2019

01 - Betlejem, gospoda gdzie nie przyjęli Maryi i Józefa
02 - Betlejem - stajenka
03 - Święta Rodzina
04 - Jerozolima, ewangeliści Św. Jan i Św. Mateusz - postaci tyłem
05 - Jerozolima, Brama Owcza sadzawka Betezda i oczekujący uzdrowienia leżący kaleka
06 - Betlejemska Noc
07 - Jerozolima, Herod i jego zamek
08 - Jerozolima, uczeni i arcykapłani Heroda ze swoimi księgami
09 - Jerozolima, Symeon i Anna przed świątynią

01

01

272 views

02

02

274 views

03

03

273 views

04

04

266 views

05

05

271 views

06

06

264 views

07

07

254 views

08

08

261 views

09

09

267 views

10

10

255 views

11

11

260 views

12

12

275 views

13

13

257 views

14

14

277 views

15

15

258 views

16

16

264 views