Stajenka u rodziny w Chorzowie - 29 stycznia 2019

01 - Betlejem, gospoda gdzie nie przyjęli Maryi i Józefa
02 - Betlejem - stajenka
03 - Święta Rodzina
04 - Jerozolima, ewangeliści Św. Jan i Św. Mateusz - postaci tyłem
05 - Jerozolima, Brama Owcza sadzawka Betezda i oczekujący uzdrowienia leżący kaleka
06 - Betlejemska Noc
07 - Jerozolima, Herod i jego zamek
08 - Jerozolima, uczeni i arcykapłani Heroda ze swoimi księgami
09 - Jerozolima, Symeon i Anna przed świątynią

01

01

33 views

02

02

31 views

03

03

32 views

04

04

28 views

05

05

29 views

06

06

27 views

07

07

26 views

08

08

22 views

09

09

22 views

10

10

23 views

11

11

21 views

12

12

15 views

13

13

22 views

14

14

25 views

15

15

24 views