Stajenka u rodziny w Chorzowie - 29 stycznia 2019

01 - Betlejem, gospoda gdzie nie przyjęli Maryi i Józefa
02 - Betlejem - stajenka
03 - Święta Rodzina
04 - Jerozolima, ewangeliści Św. Jan i Św. Mateusz - postaci tyłem
05 - Jerozolima, Brama Owcza sadzawka Betezda i oczekujący uzdrowienia leżący kaleka
06 - Betlejemska Noc
07 - Jerozolima, Herod i jego zamek
08 - Jerozolima, uczeni i arcykapłani Heroda ze swoimi księgami
09 - Jerozolima, Symeon i Anna przed świątynią

01

01

76 views

02

02

77 views

03

03

75 views

04

04

73 views

05

05

72 views

06

06

67 views

07

07

67 views

08

08

62 views

09

09

65 views

10

10

65 views

11

11

66 views

12

12

54 views

13

13

64 views

14

14

70 views

15

15

65 views