Stajenka u rodziny w Chorzowie - 29 stycznia 2019

01 - Betlejem, gospoda gdzie nie przyjęli Maryi i Józefa
02 - Betlejem - stajenka
03 - Święta Rodzina
04 - Jerozolima, ewangeliści Św. Jan i Św. Mateusz - postaci tyłem
05 - Jerozolima, Brama Owcza sadzawka Betezda i oczekujący uzdrowienia leżący kaleka
06 - Betlejemska Noc
07 - Jerozolima, Herod i jego zamek
08 - Jerozolima, uczeni i arcykapłani Heroda ze swoimi księgami
09 - Jerozolima, Symeon i Anna przed świątynią

01

01

22 views

02

02

20 views

03

03

21 views

04

04

18 views

05

05

17 views

06

06

17 views

07

07

14 views

08

08

13 views

09

09

12 views

10

10

12 views

11

11

12 views

12

12

9 views

13

13

12 views

14

14

15 views

15

15

14 views